ER DU LÆRER - KLIK HER

RESSOURCERUM

Når isen smelter

Med udgangspunkt i de observerede klimaforandringer vil temperaturen i de polare egne forventes at stige hurtigere end andre steder på kloden over de næste årtier. Dette vil have en enorm betydning både for de lokale klimabetingelser og resten af kloden.

I Grønland ser man både positive og negative følger af temperaturstigningerne. Reduktionen i udbredelsen af hav-is, resulterer i større farbare vandområder til fiskerne, samt bedre adgang til undersøiske olie-ressourcer. Mulighederne for det hidtil begrænsede grønlandske landbrug, ser også ser ud til at blive bedre. På den anden side betyder den øget afsmeltning af hav-is og gletsjere, stigende vandføringen i floder og søer, hvilket påvirker vandkvaliteten og øger risikoen for erosion og oversvømmelser.

Den øget tilførsels af ferskvand fra smelte-is kan også have en negativ indflydelse på fiskebestanden i den omkringliggende farvande, og i værste fald ødelægge den termiske cirkulation af klodens saltvand. Sådan en ændring kan have alarmerende konsekvenser for hele kloden.

Dyrelivet er særligt udsat for de store ændringer i det arktiske klima. Et helt økosystem i dybet er afhængig af havisen – fra de små dyr, der lever på undersiden af isen til den 18 m lange og 100 tons tunge grønlandshval. Dyrene spiller en særdeles vigtig rolle for de menneskelig kulturmønster i de arktiske egne. Uden dyrene vil de traditionelle jagt og fiskeri metoder ikke længere kunne give det rette afkast, hvilket vil medføre store sociale og kulturelle ændringer.