ER DU LÆRER - KLIK HER

RESSOURCERUM

Den Afrikanske Virkelighed

[dropcap letter=”D”]e tropiske og subtropiske landområder huser størstedelen af jordens befolkning og samtidig også̊ mange af verdens fattigste samfund. Det er også̊ de geografiske regioner der er mest udsatte overfor konsekvenser af klimaforandringer.

Store dele af befolkningerne i disse egne oplever i forvejen tilbagevendende klimarelaterede problemer, såsom tørke og oversvømmelser, samt de negative følgevirkninger for fødevareproduktionen og adgangen til drikkevand.

Generelt set er tilgængeligheden af vand en eksisterende problemstilling, der ventes at blive forværret i takt med den globale opvarmning. Med udgangspunkt i forskellige klimascenarier forventes omkring 75-250 millioner at blive stærkt berørt af vandmangel i år 2020, mens dette tal måske vil stige til 350-600 millioner mennesker i 2054. Årsagerne til de omfattende konsekvenser skal ses i sammenspil med andre faktorer såsom befolkningsvækst og ændret ressourceudnyttelse, der gør det svært at tilpasse sig klimaændringerne i disse egene.

I mange områder vil tørkeperioderne bliver længere, hvilket vil betyde yderligere konsekvenser for en allerede presset natur og landbrug. Fødevaresikkerhed er et af de vigtigste emner i ulande, idet der sjældent er mulighed for at importere fødevarer fra andre lande, hvis den nationale høst slår fejl. Det er derfor en nødvendighed, at vi indsamler den rette viden og knowhow, så vi kan udvikle strategier og klimatilpasningsplaner, der gør dem i stand til at imødekomme disse udfordringer.