Lucy’s story

Lucy bor i landsbyen Taraganga der ligger i Garu-Tempane distriktet det nordlige Ghana. Lucy har I de senere år oplevet stigende udfordringer på grund af klimaet. Der falder mindre regn i regntiden, og selve regnperioderne er også blevet kortere.

Det er et stort problem, da størstedelen af befolkningen i det nordlige Ghana er afhænger af regn til landbrugsdyrkelse og almindelig vandforsyning. Derudover står mange familier overfor kæmpe udfordringer med fattigdom og sygdom, der er med til at reducere deres kapacitet til at tilpasse sig klimaforandringerne.

Heldigvis har CARE kunne hjælpe Lucy og hendes landsby igennem deres klimatilpasnings projektet ALP – Adaptation Learning Programme. ALP har til formål, at øge sårbare familiers kapacitet til, at tilpasse sig de nye klimaforhold igennem en øget opmærksomhed på de faktorer, som ligger til grund for familiernes sårbarhed. Det kan f.eks. være at sikker mere end én indkomstkilde i hustanden, eller forbedre dyrknings mulighederne ved at indføre mere tørkeresistente afgrøder. ALP støtter også med udbredelsen af varslingssystemer og vejrmeldinger , som kan hjælpe familierne med at forberede sig på katastroferne, inden den rammer. Et andet vigtig del af tilpasningen er at etablere lagringsmuligheder for vand, der f.eks. falder som nedbør og som kan benyttes i simple vandingssystemer.

Læs mere om ALP her

0 replies on “Lucy’s story”