Regnvand på tværs

Klimaforandringerne bringer større udslag i vejret med sig, også her i Danmark. Mange byers og landes vandafledningssystemer er i dag ikke gearet til at klare de voldsomme vejrforhold, der er begyndt at finde sted og som estimeres at blive mere ekstreme fremover. I forbindelse med byplanlægning mange steder i Danmark, er man derfor begyndt at indtænke LAR, løsninger i processen. LAR. står for Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand og dækker over et princip for håndtering af regnvand, hvor de traditionelle lukkede rørsystemer suppleres med, eller erstattes af, forskellige teknikker til lokal afledning Det kan f.eks være ved at lede vandet ud I grønne bede, græsarealer eller søer, hvor vandet kan nedsive eller fordampe.

I Ørestaden I København har man klaret at integrere denne tænkning i konstruktionen af bydelen fra start af. I Ørestaden tester man også teknologien

Dobbeltporøs Filtrering (DPF), der er udviklet til rensning af vand forurenet med finpartikulært materiale som f.eks. vejvand. Rensningen er baseret på sedimentation absorption og der indgår ingen kemikalier i rensningen. Metoden kan indpasses i tætte bykvarterer, da den rent fysisk kan placeres under jorden eller indbygges i en plads eller anden belægning. Det rensede vand kan bruges til rekreative formål i byen

[button content=”Læs mere om DPF her” color=”green” url=”http://www.laridanmark.dk/dobbeltporoes-filtrering-dpf/om-metoden/26311″ openin=”_self”]

[button content=”Læs mere om LAR løsninger her” color=”green” url=”http://www.laridanmark.dk/” openin=”_blank”]

0 replies on “Regnvand på tværs”