S.W.I.P.A

I 2011 offentliggjorde Arktisk Råd rapporten: Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic (SWIPA), der særligt fokuserer på klimaændringernes betydning for sne-, is-, og frostforholdene i Arktis indenfor det seneste tiår. Arbejdet, der baserer sig på videnskabelige artikler og data, er gennemført af 200 af verdens ledende arktiske forskere. SWIPA rapporten bekræfter at ændringerne i Arktis sker meget hurtigere end ventet. SWIPA arbejdet viser bl.a. at perioden 2005-2010 har været den varmeste periode, der endnu er målt i Arktis, at sommerhavisen kan være forsvundet indenfor 30-40 år, at Grønlands indlandsis og andre arktiske iskapper smelter stadigt hurtigere, at den globale havstigning ved afslutningen af dette århunderede kan blive 0,9-1,6 m med et betydeligt bidrag fra arktisk is, og at ændringerne i sne-, is-og frostforholdene fundamentalt set ændrer de arktiske økosystemer, hvilket særligt vil være en udfordring for lokale samfund og traditionel levevis.

I 2017 udkom en nye SWIPA rapport der konkluderer, at temperaturen i Arktis de seneste 50 år er steget mere end dobbelt så hurtigt som den gennemsnitlige, globale temperaturstigning. Den primære årsag er stigende udslip af drivhusgasser fra menneskeskabte aktiviteter.

Find mere viden i ressourcerummet.

0 replies on “S.W.I.P.A”