Poko’s Story

Poko kommer fra landsbyen Farfar, der ligger i det Nordlige Ghana. Området er Ghanas fattige baggård og det gør klimaændringerne i området ekstra mærkbare. Over de sidste 30 år er den gennemsnitlige temperatur i området steget med én grad, mens regnmængden er faldet med 20 procent i den samme periode. De Længere tørkeperioder og den generelle mangel på regn, har også forværret omfanget og hyppigheden af skovebrande i området, og mange områder er derfor ikke længere dyrkbare. Manglende regn og den udpinte jord tager langsomt livet af afgrøderne, og det gør det svært at sikre mad på bordet.

CARE’s tilstedeværelse i området har heldigvis hjulpet med at øge sårbare familiers kapacitet til, at tilpasse sig de nye klimaforhold. Igennem klimatilpasningsprogrammet ALP- Adaptation Learning Program, lærer bønderne at udvikle og udbrede forbedrede landbrugsteknikker, så de kan komme katastroferne i forkøbet. Det handler om at forbedre de strategier som allerede er i brug, for eksempel ved at indføre mere tørkeresistente afgrøder eller at udvide antallet af indkomstmuligheder. Når en familie ikke blot er afhængig af én indkomstkilde, men har flere strategier at benytte sig af, er de langt bedre stillet, hvis en katastrofe eller gradvist forandrede klimaforhold ødelægger høsten.

Poko har forsøgt at tilpasse sig klimaet ved at dyrke vandmeloner og andre mere tørke tolerante afgrøder, som han kan sælge på markeder i området. Samtidige har han investeret i en mindre butik, så han har flere indkomst kilder skulle høsten slå fejl.

Læs mere om ALP her

0 replies on “Poko’s Story”