[dropcap letter=”A”]t verdens klima er i forandring, er efterhånden en realitet. Naturen viser mange tegn på et varmere klima. Polerne smelter, havstanden stiger og vejerekstremerne er generelt blevet større, hvad enten det gælder tørke og hedebølger, voldsom nedbør med oversvømmelser eller kraftigere storme.

Selv i det danske, normalt udramatiske klima, har vi i de senere år haft usædvanligt mange storme, stormfloder og skybrud med oversvømmelser. Der er ikke mere nogen tvivl om, at klimaet har ændret sig, og at ændringer vil fortsætte så længe den globale gennemsnitstemperatur vil stige.

Klimaforandringerne påvirker allerede samfund og økosystemer verden over på utallige måder. For visse mennesker betyder det, at deres landsbyer og marker oversvømmes på grund af stigende vandstande.  Andre steder i verden kan det betyde, at regnen udebliver, høsten fejler eller at drikkevandet vil svinde ind.

Konsekvenser og omfang af klimaforandringerne anslås, at blive meget forskellige, alt efter et områdes geografisk placering og dets demografi. Klimaforandringerne vil formentlig gå værst ud over de fattige befolkningsgrupper i udviklingslandene, hvor klimarelaterede problemer allerede er udbredte og, hvor tilpasningsevnen er lav. De etablerede samfund i den vestlige verden vil formentlig være i stand til at modstå de fleste kortsigtede konsekvenser af klimaforandringerne, men det vil koste en omfattende indsats og forebyggelse. I de polare egne derimod har afsmeltningen af både indlandsis og hav-is skabt ændringer, der giver nye handelsfordele, men det er langt fra alle der har gavn af det. Både dyr og mennesker mister i disse områder deres livsgrundlag, som følge af ændringer i naturen.

Der er altså et klart behov for klimatilpasningsløsninger der kan beskytte mennesker, natur, og økosystemer, mod de globale udfordringer klimaændringerne skaber. Vi er altså nødsaget til at udvikle strategier og klimatilpasningsplaner, der gør os i stand til at vælge de rigtige og vigtigste steder at tage fat, med de bedst egnede tiltag.

Klimatilpasningsindsatsen er heldigvis godt i gang, og der findes allerede mange gode eksempler på grønne, innovative løsninger, der kan anvendes herhjemme, såvel som globalt.