Europa under vand

I Europa har klimaforandringerne også sat sine spor. I de seneste år har vi kunne registrere hyppigere og kraftigere storme, oversvømmelser, tørke og andre ekstreme vejrfænomener. Sådan klimarelaterede hændelser forventes at stige i antal over hele Europa i tak med den globale gennemsnits temperatur stiger.

I Sydeuropa vil klimaet således blive varmt og tørt i sommermånederne med intense hedebølger, mens vi I det nordlige Europa vil opleve mere og kraftigere nedbørs mønstre. I lavtliggende kystvendte lande som Danmark og Holland kan stigninger af havniveauet i kombination med kraftigere storme, føre til store oversvømmelser. I disse områder må vi afgøre, om vi ønsker at beskytte kysterne med diger, hvor- ved vi mister den oprindelige natur, eller om vi skal lade naturen gå sin gang, hvorved vi taber areal.

At de menneskelige konsekvenser i den vestlige verden ikke har været mere omfattende endnu, skyldes bl.a. vores samfunds økonomiske velstand, og deraf vores mulighed for at sikre os imod disse klimarelaterede forstyrrelser.

Det vides dog endnu ikke, hvor stor indflydelse klimaforandringerne vil få for vores samfundsøkonomi, men det kan siges med sikkerhed, at de vil blive en central del af vores økonomi i fremtiden.